"Neon Plus" misijas vēstījums

MISIJA

Sniegt atbalstu privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām, lai palīdzētu izveidot konkurētspējīgu biznesa modeli un stratēģijas ilgtermiņā. Kopā ar sniegtajiem risinājumiem - mēs nodrošinām arī zināšanas biznesa izglītības jomā. Mēs esam pārliecināti un lepni par izvēlēm, kuras veicam - un vienlīdz tikapt lepni esam par izvēlēm, kuras neveicam (jeb "Strategy of NO")

VĪZIJA

Būt par labās prakses līderi ilgtspējīgu biznesa modeļu izstrādē, kā arī visplašāk pieejamo augstas kvalitātes komercizinību segmenta platformu Latvijā.

MŪSU VĒRTĪBAS

  • Drosme Izaicināt – ambiciozu mērķu sasniegšana un izvirzīšana ir progresa un attīstības dzinējspēks. Drosme izaicināt spēj parādīt skatu nākotnē un likt uzlabot sevi šodien. #CourageToChallenge
  • Prasmes un zināšanas – mēs augstu vērtējam nepārtrauktu zināšanu gūšanas procesu un ikvienas personas profesionālo pašizaugsmi un izglītības līmeni. Piedalāmies gan augstākās izglītības programmu izstrādes un īstenošanas jomā, gan arī attīstot kompetences eksperta līmenī visu līmeņu vadītājiem. #SkillsAndKnowledge
  • Atgriezeniskā saite - Katra pakalpojuma un produkta centrā ir jābūt vērtībai, ko saņem mūsu klients. Mums ir svarīgi, ka visā izglītošanas procesā mēs sniedzam ieteikumus un izmantojam pašattīstības un uz klientu centrētas reflekcijas metodes #Feedback
  • Mūžu dzīvo - mūžu mācies – mēs uzskatām un ticam, ka izdzīvo tas, kurš spēj pielāgoties. Mums ir svarīgi, lai mūsdienu mainīgās vides apstākļos tiek nodrošināta un piekopta nebeidzama pašattīstība un ilgtspējīga domāšana – vienlaikus saudzējot gan vidi, gan rūpējoties arī par iesaistīto pušu un sabiedrības interesēm. #LifeLongLearning

                                                                            

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.