Eduards Aksjoņenko

Uzņēmuma SIA "NEON PLUS" biznesa risinājumu konsultants un digitālās mācību darbnīcas "RĪGA DIMD"  pasniedzējs ar maģistra grādiem starptautiskā biznesa un finanšu pārvaldībā no "Swiss Business School" un Banku augstskolas

Vismaz 1/4 daļu no sava darba laika Eduards velta pasniedzot studiju kursu priekšemetus vairākās Latvijas augstskolās, kā arī ir vēlēts lektors vadībzinību katedrā Banku augstskolā. Regulāri sanāk piedalīties un izglītot gan iestādes vadītājus, gan speciālistus dažādu projektu ietvaros. Pamata priekšmeti - "Bizness digitālajā vidē", "Stratēģiskā vadība", "E-bizness", "E-komercija" un "Mārketings".

Eduardam ir ilggadēja pieredze vairāku uzņēmumu un attīstības projektu vadībā. Gūtā pieredze tiek nodota tālāk konsultāciju un biznesa pakalpojumu atbalsta veidā - palīdzot citiem uzņēmumiem un komandām sasniegt mērķus un augt.

Moto: "HARD TAKES ONE DAY. IMPOSSIBLE - ONE WEEK"

Inga Uvarova

SIA ArtSmart dibinātāja un valdes locekle, Banku augstskolas lektore, Banku augstskolas  Ilgtspējas un efektivitātes laboratorijas pētniece.

I.Uvarovai ir maģistra grāds ekonomikā ar specializāciju finansēs un šobrīd ir doktora grāda kandidāte doktorantūras biznesa vadības studiju programmā. Inga Uvarova izstrādā savu disertāciju un veic aktīvu pētniecību par videi draudzīgu (aprites ekonomikas) biznesa modeļu ieviešanu uzņēmumos. 

Inga vadīja sadarbības projektu ar Turku Universitāti (Somijā), pētot videi draudzīgu uzņēmumu biznesa modeļu piemērus Somijā un popularizējot to darba metodes un pieredzi Latvijā. Inga izstrādājusi ilgstpējīga tūrisma attīstības projektus, kā arī projektu nulles atkritumu cikla ražošanas attīstībai zivsaimniecības jomā.

Inga vairāk kā 10 gadus strādā kā mentors un konsultats biznesa uzsācējiem, kā arī regulāri dažādās atbalsta programmās un konkursos vērtē jauno uzņēmēju biznesa idejas.  I.Uvarovai ir praktiska pieredze uzņēmumu izveidē un vadībā dažādās jomās, tostarp, dabīgas kosmētikas ražošanā,  konsultāciju un apmācību sniegšanā, videi draudzīga tūrisma un auto nomas pakalpojumu nozarēs.

Semināru, konsultāciju un lekciju tēmas: "Kā veidot zaļā biznesa modeļus", "Ilgtspējas un aprites ekonomikas principu ieviešana uzņēmumos".

Moto: “KAS GAN IR AIZSNIEGTI GRIESTI, TIKAI APZIŅA, KA TIE IR PAR ZEMIEM UN JĀKĀPJ AUGSTĀK!” Bieži vien tieši “MAZĀK IR VAIRĀK”. ART-SMART !


Jānis Karāns

Digitālā mārketinga profesionālis, kurš vada vairākus uzņēmumus (skaitā Digitālo Mārketinga aģentūru BREGARDS), kā arī regulāri dalās ar savu pieredzi dažādos semināros un lekcijās. Datos balstīts mārketings un vairāku digitālo kanālu mijiedarbība ir tas, ko Jānis palīdz attīstīt dažādu nozaru uzņēmumiem. Jānis ir praktiķis, kurš daudzas mārketinga aktivitātes un stratēģijas spēj pasniegt gan no mārketologa, gan biznesa īpašnieka skatu punkta.  

Semināru, konsultāciju un lekciju tēmas: 

"Tiešais mārketings (Email, SMS)" | "Lojalitātes programmas un pārdošanas veicināšana digitālajā vidē" | "B2B mārketings un digitālā pārdošana" | "GDPR – datu aizsardzība biznesā un mārketingā"


RĪGA DIMD pasniedzēji

Savas nozares eksperti - profesionāļi, kas ikdienā nodarbojas ar to, ko arī pie mums pasniedz. Mūsu prasības ir ļoti augstā līmenī, jo viena no uzņēmuma vērtībām ir ilgstspējīgas prasmes un zināšanas.

Pedagoģiskā pieredze

Visiem mūsu pasniedzējiem ir pieredze un atbilstošā kvalifikācija, lai strādātu ar dažādām auditorijām un sniegtu augstāko zināšanu vērtību vieglā un saprotamā veidā latviešu vai angļu valodās.

Atgriezeniskā saite

Šie nav ierakstīti video kursi - tās ir tiešsaistes un interaktīvas nodarbības, kur ar Jums pa tiešo komunicē pasniedzējs, pievēršot 100% uzmanību un sniedzot detalizētu skaidrojumu un norādes uzlabojumiem draudzīgā un aizraujošā veidā.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.